مجتمع اداری ستارخان

نام پروژه: مجتمع اداری ستارخان
کارفرما:شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان
تناژ: 800 تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
محل پروژه: تهران - ستارخان

50 Spacer satarkhan 0
     

 

satarkhan 2 satarkhan 3 satarkhan 1


 

  50 Spacer