ساختمان آریا

نام پروژه: ساختمان آریا
کارفرما: آقای مهندس قربانی شریف
تناژ: 1300 تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
محل پروژه: تهران - صادقیه

50 Spacer arya 0
     
  50 Spacer