دانشگاه آزاد اسلامی پونک

نام پروژه : دانشگاه آزاد اسلامی پونک

کارفرما: شرکت ساختمانی کوتن
تناژ: 2700 تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
محل پروژه: تهران - پونک

50 Spacer azad 0
     

 

azad 2 azad 3 azad 1


 

  50 Spacer