بازار موبایل - بزرگمهر

نام پروژه: بازار موبایل(بزرگمهر)
کارفرما:بنیاد قائم
تناژ: 2500 تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
محل پروژه: تهران- خیابان ولیعصر

50 Spacer bozorgmehr 0
     

 

bozorgmehr 2 bozorgmehr 1

 

  50 Spacer