پردیس البرز- زون A

نام پروژه: پردیس البرز-زون A
کارفرما:شرکت گوپله
تناژ: 3000 تن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
محل پروژه: حصارک کرج

50 Spacer pardis 0
     

 

pardis 2 pardis 3 pardis 1


 

  50 Spacer