نام پروژه : ساختمان استانداری لرستان

 

تناژ:1800

 

کارفرما:گوپله

 

نوع اتصال: پیچ و مهره