نام پروژه : کتابخانه مجلس شورای اسلامی - تهران

 

تناژ:1000

 

کارفرما:گوپله

 

نوع اتصالات:پیچ و مهره