نام پروژه : مخازن آهک خاتون آباد

 

تناژ 700

 

کارفرما: نیپک

 

نوع اتصالات: پیچ و مهره