نام پروژه : انبار های سالن تغلیظ شماره 3مس سرچشمه به صورت EPC-کرمان

 

تناژ: 1000

 

کارفرما: نیپک

 

نوع اتصالات: پیچ و مهره