نام پروژه : پردیس البرز

 

تناژ: 3000

 

کارفرما: گوپله

 

نوع اتصالات: پیچ و مهره