نام پروژه : دانشگاه آزاد اسلامی پونک

 

تناژ: 2700

 

کارفرما: شرکت ساختمانی کوتن

 

نوع اتصال: پیچ و مهره