نام پروژه : سازه ساختمانی انبار و تاسیسات مرکزی

 

تناژ: 1400

 

کارفرما: شرکت درمان یاب دارو

 

نوع اتصالات : پیچ و مهره