نام پروژه : سازه ساختمانی اداری کارخانه لکوموتیوسازی مپنا

 

تناژ:400

 

کارفرما: مپنا

 

نوع اتصالات:پیچ و مهره