نام پروژه : برج نگین

 

تناژ:2800

 

کارفرما: تعاونی مسکن سیمان تهران

 

نوع اتصالات: پیچ و مهره