نام پروژه : انبار و سالن تولید داروسازی ویتان فارمد

 

تناژ:1200

 

کارفرما: شرکت داروسازی ویتان فارمد

 

نوع اتصالات: پیچ و مهره