نام پروژه : بیمارستان عارفیان - ارومیه

 

تناژ: 2700

 

کارفرما: گوپله

 

نوع اتصالات: پیچ و مهره