نام پروژه : پتروشیمی دهدشت

 

تناژ:1500

 

کارفرما : گوپله

 

نوع اتصالات: پیچ و مهره