خدمات : سازه های مسکونی و تجاری

شرکت سبلان سوله کاران در ساخت سازه های فلزی چندین دهه تجربه داشته که به دو نمونه آن می توان اشاره کرد پروژه 12000 تنی ازگل برای شرکت ساختمانی عمران تکلار و پروژه بتاجا برای شرکت عمران آبشار اسپادانا